Reglement

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement:

 • Elke deelnemer moet minimum 16 jaar oud zijn (geboren in 2002 of vroeger)
 • De veiligheidsinstructies van de organisatie en van de medewerkers moeten ten alle tijde gevolgd worden.
 • Tijdens de deelname aan de Barbarian obstacle run is elke deelnemer verzekerd via ISBvzw.
 • De organisatie is niet verantwoordelijke voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen.
 • Je kan deelnemen als individu of in groep. Een groep bestaat uit minstens 6 personen.
 • De deelnemers krijgen een polsbandje met hun startnummer. Enkel met dit polsbandje krijgen ze toegang tot de startboxen.
 • Deelname aan Barbarian obstacle run gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
 • Enkel na betaling is je inschrijving officieel bevestigd.
 • Geef op je inschrijvingsformulier een geldig e-mailadres in, want enkel via dat adres ontvang je een week voor het evenement een bericht met de bevestiging van je startnummer. Je hebt je startnummer nodig om je deelnamepakket af te halen.
 • In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan je geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld en kan de inschrijving niet overgezet worden naar een ander evenement. Het is wel mogelijk je inschrijving ter plaatse over te zetten naar een andere persoon.
 • Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden -overmacht- (vb. extreem slecht weer) niet kan doorgaan,  is de organisatie niet aansprakelijk voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement. De organisatie kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 • Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen haar officiële partners, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.